In deze privacyverklaring leggen we u uit wat we met uw gegevens doen. Bent u even te druk om het hele document te lezen, dan geven we graag de samenvatting: Wij doen, naast het inplannen van behandelingen, maken van facturen en soms een mail versturen, helemaal niets met uw gegevens!

 

Verzamelde gegevens

Tot nu toe gaven clienten dikwijls mondeling toestemming voor het vastleggen van bijzondere persoonsgegevens zoals medische bijzonderheden die nodig zijn voor het afstemmen van het behandeladvies op de klant, en het maken van foto’s voor datzelfde doel. Vanaf 25 mei 2018 werken wij met intake- en informed consent-formulieren en -gesprekken. Daarmee voldoen wij aan de informatieplicht en zorgen wij ervoor dat de klant vrij, goed geïnformeerd, specifiek en ondubbelzinnig toestemming geeft voor het verwerken van zijn/haar (bijzondere) persoonsgegevens.

 

Derden

We verstrekken in principe geen gegevens aan derden. U begrijpt dat wij wanneer wij u toe moeten sturen wel uw naam en adres zullen doorgeven aan PostNL. Om nieuwsbrieven te versturen maken wij gebruik van Mailchimp. Zij zullen uw naam en emailadres bewaren en verwerken. Maar verder zullen we de gegevens nooit aan anderen verstrekken, tenzij we dit voor de wet verplicht zijn of door een rechter verplicht worden.

 

Inzagerecht

Natuurlijk mag u weten welke gegevens wij over u verzameld hebben. Wilt u dat weten,  neem dan contact met ons op. Kloppen de gegevens niet (meer) en wilt u graag dat we dit aanpassen, laat ons dan weten wat de correcte gegevens zijn. Wilt u uw gegevens helemaal laten verwijderen, dan doen wij dat uiteraard. Hebben wij een wettelijke verplichting waardoor we toch uw gegevens langere tijd moeten bewaren, dan zullen we daarover contact met u opnemen.

 

Contact

Heeft u vragen of wilt u inzage in uw gegevens? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar info@skinmatters.nl  U kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnummer 0118-410141.